سامانه دعوت به همکاری در بانک ملت
صفحه نخست شرايط دعوت به همکاری ثبت نام پيگيري و رويت مشخصات يادآوري كد رهگيري سوالات متداول ارتباط با ما

بنام خدا
آگهي استخدام بانک ملتبانک ملت با استعانت از درگاه خداوند متعال و به منظور ارائه خدمات بهينه مالي و بانکي به مشتريان و تکميل نيروي انساني خود در رده شغلي بانکدار، مطابق با ضوابط و آئين نامه استخدامي بانک، از بين متقاضيان واجد شرايط در مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد، بومي و ساکن يکي از شهرهاي مندرج در جدول ذيل با رابطه استخدامي قراردادي موقت قانون کار، به تعداد محدود دعوت به همکاري مي نمايد:
استان شهر محل تقاضا جنسيت مقطع تحصيلي
بوشهر بندر کنگان مرد و زن کارشناسي و کارشناسي ارشد
بندر عسلويه مرد و زن کارشناسي و کارشناسي ارشد
جم مرد کارشناسي
بندر دير مرد کارشناسي

شرايط عمومي و اختصاصي:
1. تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران
2. متدين بودن به يکي از اديان رسمي کشور و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران
3. دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا داشتن کارت معافيت دائم قانوني
تبصره1: تاريخ ترخيص از خدمت نظام وظيفه و يا صدور کارت معافيت دائم قانوني، بايد قبل از تاريخ 1400/10/30 باشد.
تبصره2: ادامه مراحل استخدامي دارندگان کارت معافيت دائم پزشکي، در صورت توفيق در مراحل مربوطه پس از تاييد پزشک معتمد بانک بلامانع خواهد بود.
4. عدم اشتغال(رسمي يا پيماني) و عدم تعهد خدمت به سازمان ها، دستگاه ها و يا ساير موسسات دولتي و غيردولتي.
5. تندرستي و توانايي کامل جسمي‏/ رواني براي انجام شغل محوله، طبق تاييد پزشک معتمد بانک.
6. نداشتن محکوميت و سوءپيشينه کيفري با تاييد مراجع ذيصلاح
7. عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان
8. دارا بودن يکي از مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد
تبصره1: تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان، مي بايست قبل از تاريخ 1400/10/30 باشد.
9. رشته هاي تحصيلي مجاز به شرح جدول ذيل مي باشد:
شغل مورد نظر رشته تحصيلي مورد نياز مقطع تحصيلي
کارشناسي کارشناسي ارشد

بانکدار
مديريت بازرگاني، مالي، صنعتي، دولتي، بيمه، امور بانکي، امور بيمه، بازاريابي کليه گرايش هاي رشته هاي تحصيلي ذکر شده در مقطع کارشناسي
علوم اقتصادي‏‏‏/ اقتصاد بازرگاني، نظري، صنعتي، پول و بانکداري، کشاورزي، اقتصاد اسلامي
آمار آمار و کاربردها
رياضي رياضيات و کاربردها(رياضي کاربردي)
بانکداري امور بانکي، بانکداري، بانکداري اسلامي، امور شعب بانک
حسابداري حسابداري، صنعتي، مالي، مالياتي، دولتي، بانکي، بازرگاني، مديريت، حسابرسي
مهندسي صنايع مهندسي صنايع

تبصره 1: صرفاً متقاضيان داراي مدرک تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز به ارائه تقاضاي استخدام مي باشند.
تبصره 2: متقاضيان دانشجوي مقاطع بالاتر، مي بايست قبل از بکارگيري در بانک، از ادامه تحصيل انصراف داده و برگه تسويه حساب نهايي با دانشگاه را به بانک ارائه نمايند.
تبصره 3 : دارندگان مقاطع تحصيلي بالاتر مجاز به ثبت نام در مقطع تحصيلي پايين تر نمي-باشند.
تبصره 4 : مدرک تحصيلي کارشناسي متقاضيان مقطع کارشناسي ارشد، مي بايست مطابق يکي از رشته هاي مندرج در جدول فوق باشد.
10. حداقل معدل کل براي مقاطع تحصيلي موصوف 14 مي باشد.
11. دارا بودن حداکثر سن 30 سال تمام تا تاريخ 1400/10/30 جهت مقطع تحصيلي کارشناسي
12. دارا بودن حداکثر سن 32 سال تمام تا تاريخ 1400/10/30 جهت مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد
13. متقاضيان مي بايست ساکن و بومي شهر مورد تقاضا(شهرهاي مندرج در جدول فوق) باشند. ضمنا متقاضيان علاوه بر داشتن سکونت در شهر مورد تقاضا، در صورت داشتن يکي از شرايط ذيل بومي تلقي مي شوند:
الف) تولد در شهر مورد تقاضا.
ب) تحصيل حداقل 2 سال در آن شهر در مقاطع ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان.
ج) حداقل يکسال بصورت پيوسته يا 2 سال به صورت متناوب سابقه پرداخت حق بيمه بابت کار در محل معين، در شهر مذکور را داشته باشد.
د) در يکسال منتهي به تاريخ 1400/10/30، به صورت پيوسته در شهر مورد تقاضا سکونت داشته باشد (با ارائه سند مالکيت يا اجاره نامه داراي کد رهگيري بنام خود يا پدر يا مادر).
تبصره1: متقاضيان متولد شهر مورد تقاضا که درحال حاضر در آن شهر سکونت نداشته و در محل سکونت فعلي نيز فاقد شرايط مندرج در بندهاي ب‏-ج‏- د باشند؛ صرفاً مجاز به ثبت تقاضاي استخدام در شهر محل تولد خود خواهند بود.
تبصره2: از پذيرفته شدگان تعهدي مبني بر اشتغال به مدت حداقل 15 سال، در شهر مورد تقاضا، اخذ خواهد گرديد.
14. ارائه گواهينامه مهارت هاي هفتگانه رايانه(ICDL) از سوي متقاضيان الزامي مي باشد.
15. از توفيق يافتگان مراحل استخدامي فوق، قبل از بکارگيري در بانک، ضمانتنامه بانکي به مبلغ 50.000.000 ريال اخذ مي گردد.
16. مراحل استخدامي بانک بترتیب شامل :
1-16 . ثبت تقاضاي استخدام در سايت مربوطه
2-16 . بررسي اطلاعات ثبت شده و کنترل شرايط عمومي و اختصاصي ذکر شده در بندهاي فوق
3-16 . اولویت بندی اولیه بر اساس معدل کل مدرک تحصیلی متقاضی حداکثر دو برابر ظرفیت
4-16 . دعوت از حائزين شرايط جهت ارائه مدارک و مستندات و تشکيل پرونده استخدامي
5-16 . آزمون روانشناختي و مصاحبه هاي استخدامي(تخصصي و رفتاري)
6-16 . گزينش
7-16 . معاينات پزشکی
8-16 . اخذ وثايق و تضامين شغلي مطابق دستورالعملها و ضوابط بانک
9-16 . دوره آموزشی بدو خدمت ويژه بانکداران
تبصره : دعوت از متقاضيان حائز شرایط(تا دو برابر ظرفیت مصوب هر شهر)، بدواً بر مبنای اولویت معدل مدرک تحصیلی، بتفکيک جنسيت و مقطع تحصيلی(به نسبت تعداد ثبت نام کنندگان هر مقطع) و در ادامه پذيرش و معرفی جهت ادامه مراحل استخدامی براساس بالاترين نمرات مکتسبه در مصاحبه هاي استخدامي(تخصصي و رفتاري) و آزمونهاي روانشناختي و نياز تعيين شده جهت هر شهر انجام خواهد شد.

مراحل ثبت نام:
1‏- مراجعه به سايت بانک ملت به نشاني: www.bankmellat.ir
2‏-تکميل فرم تقاضانامه الکترونيکي در سايت مذکور
3‏-ارسال عکس: متقاضيان مي بايست عكس 4*3 پرسنلي خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر 200 کيلو بايت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاري نمايند.
4-ارسال تصویر صفحه اول شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی(با ذکر معدل کل) : متقاضيان مي بايست تصویر مدارک ذکر شده را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر 200 کيلو بايت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاري نمايند


نكات مهم در ثبت نام:
1- قبل از ثبت نام به راهنماي نحوه تكميل فرم موجود در سايت مراجعه و مندرجات آنرا دقيقاً مطالعه نماييد.
2- ثبت نام زماني تكميل مي باشد كه شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد.
3- مسئوليت صحت ثبت اطلاعات و الصاق مدارک اشاره شده در سايت اينترنتي به عهده شخص متقاضي مي باشد. بديهي است متعاقباً نسبت به اخذ و بررسي اصل مدارک متقاضیان دعوت شده اقدام و چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارک ارائه شده با شرايط آگهي بانک و اطلاعات ثبت شده وجود داشته باشد از ادامه مراحل استخدامي متقاضي در هر مرحله از فرايند استخدام، جلوگيري بعمل خواهد آمد و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

تذکرات مهم:
1‏- آخرين اخبار و اطلاعيه ها درخصوص استخدام در بانک ملت، صرفاً از طريق درج در وب سايت اينترنتي بانک به نشاني www.bankmellat.ir ، معتبر بوده و بانک مسئوليتي در قبال مطالب منتشره در ساير سايتها و فضاي مجازي، نخواهد داشت.
2‏- چنانچه در بررسي و تطبيق مدارك استخدامي متقاضيان با شرايط مندرج در آگهي حاضر يا در هر مرحله از بررسي هاي بعدي از سوي بانك مشخص شود داوطلبي واجد شرايط عمومي و اختصاصي اعلام شده نمي باشد، حتي در صورت توفيق در هريك از مراحل استخدامي و يا اشتغال بکار در بانک، ادامه رسيدگي به وضعيت استخدامي و استمرار خدمت وي در بانك منتفي خواهد شد و در اين صورت داوطلب حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
3‏- ثبت نام متقاضيان صرفاً از طريق سايت مزبور و به صورت اينترنتي بوده و نيازي به ارسال مدارك نمي باشد.
4‏- چنانچه مشخص شود داوطلبي با دارا بودن مقطع تحصيلي بالاتر از کارشناسي ارشد در مقطع پايين تر ثبت نام نموده است از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد.
5‏- پس از پايان مهلت تعيين شده جهت ثبت نام در سايت مربوطه، حداکثر تا 2 برابر ظرفيت مورد نياز بانك نسبت به اعلام اسامي حائزين شرايط عمومي و اختصاصي با اولويت معدل آخرين مدرک تحصيلي اقدام مي شود تا پس از انجام ساير مراحل استخدامي، قبول شدگان نهائي انتخاب شوند.
توجه خيلي مهم:دعوت از متقاضيان جهت تشکيل پرونده و انجام مصاحبه هاي استخدامي به منزله استخدام آنها نبوده و پس از توفيق در کليه مراحل استخدامي و با توجه به نمرات مکتسبه همچنين نياز هر شهر، نسبت به بکارگيري متقاضيان به ترتيب اولويت اقدام مي گردد و بانک هيچ گونه مسئوليتي در قبال بکارگيري ساير نيروهاي ذخيره (مازاد بر نياز هرشهر) نخواهد داشت.
6‏- موكداً اعلام مي گردد؛ جذب نيروي انساني در بانك، مستلزم توفيق متقاضيان در تمامي مراحل استخدامي بترتيب شامل: آزمون روانشناختي، مصاحبه هاي استخدامي(تخصصي و رفتاري)، گزينش و معاينات پزشکي، اخذ وثايق و تضامين شغلي مطابق دستورالعملها و ضوابط بانک و بر اساس نياز تعيين شده مي باشد و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل فوق توفيق لازم را كسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد گرديد.
7- از متقاضيان جهت ثبت نام، هيچگونه وجهي دريافت نمي گردد.